loading...

Müəllimlərin İşə Qəbulu imtahanlarında səhv sualların siyahısı – 2019

Bu il ilk dəfə olaraq MİQ imtahanında istifadə olunmuş səhv sualların vizual görünüşünü ilk dəfə olaraq ictimaiyətlə bölüşməsi müsbət hal kimi qiymətləndirilməlidir. Qeyd etmək istərdik ki, əvvəlki ilərdə keçirilmiş MİQ imtahanında səhv sualların olduğunu namizədlər tərəfindən dəfələrlə iddia edilməsinə baxmayaraq həmin sualların təsvirini nazirlik paylaşmamışdır.

Bildirildiyi kimi, 8-24 iyul 2019-cu il tarixlərində keçirilmiş müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsinin imtahan mərhələsinin bəzi sessiyalarında istifadə edilmiş bir neçə sualda texniki qüsur aşkar edilmişdir. Həmin sualları qısa izahla birlikdə diqqətinizə təqdim edirik. 
Əgər namizəd imtahan zamanı bu suallara səhv cavab vermiş və ya ümumiyyətlə cavab verməmişdirsə, həmin namizədin ümumi balına 1 bal əlavə edilmişdir.

Fənn: Biologiya (rus bölməsi)

İzah: В обоих случаях дана одинаковая последовательность генов (ABCDEF). Условие неверное.

Fənn: Fiziki tərbiyə (rus bölməsi)

Расположите эти спортивные оборудования от сложного к простому:

А) баскетбол, футбол, волейбол, мини футбол

В) футбол, баскетбол, волейбол, мини футбол

С) футбол, волейбол, мини футбол, баскетбол

Д) баскетбол, мини футбол, волейбол

Е) футбол, мини футбол, баскетбол, волейбол.

İzah: Варианты ответов не соответствуют данному вопросу.

Ряд, где указаны прыжки по вертикали:

А) с помощью прыгалок на месте, прыжки в высоту

В) прыжки в высоту и с помощью прыгалок

С) прыжки с места и с помощью трех толчков

Д) прыжки на месте и в высоту

Е) прыжки в длину и на месте

İzah: К вопросу даны два правильных ответа: А и В .

Каким образом оцениваются мячи, брошенные в сетку в баскетбольной игре?

А) 1,2,4

В) 2,3,4

С) 5,3,2

Д) 1,3,2

Е) 1,2,3

İzah: К вопросу даны два правильных ответа: Д и Е.

Fənn: Riyaziyyat, İbtidai sinifdə riyaziyyat

İzah: Sualın şərtində mötərizə qoyulmamışdır.
İzah: Условие задачи требует уточнения: квадрат двузначного числа.
İzah: Условие задачи требует уточнения: Какое минимальное количество комнат требуется для размещения 212 туристов?

(Azərbaycan və rus bölmələri)

Fənn: İngilis dili

İzah: Sualın 2 düzgün cavabı verilmişdir: D və E.
İzah: Düzgün cavab olan B variantındakı orfoqrafik səhv (leave əvəzinə live) sualı qüsurlu etmişdir.
İzah: Qoyulmuş sualın verilmiş variantlar arasında düzgün cavabı yoxdur.


Fənn: Fizika (Aəzrbaycan bölməsi)

İzah: Sualın cavabı orta məktəb dərsliklərində verilmiş düstura əsasən hesablanarsa, cavab E variantıdır. Lakin oksigen 2 atomlu qaz olduğu üçün, onun daxili enerjisi dərsliklərdə verilən bir atomlu qazların daxili enerjisinin hesablanması düsturuna əsasən aparıla bilməz. Sualın qoyuluşu yanlışdır.
İzah: Sualın düzgün cavabı – φ, 2E. Variantlar arasında düzgün cavab verilməmişdir.
İzah: Sualın şərti aydın ifadə edilməmişdir.


Fənn: İnformatika (Rus bölməsi)

İzah: Sualın düzgün cavab variantı verilməmişdir. Fənn: Musiqi (Azərbaycan və Rus bölməsi)
İzah: Sualın şərtində Şəfiqə Eyvazova əvəzinə Şəfiqə Axundova yazılmışdır.
İzah: Sualın düzgün cavabı C variantıdır. Fənn: Azərbaycan dili və ədəbiyyat, İbtidai sinifdə Azərbaycan dili
İzah: Doğru cavab olaraq müəyyən edilmiş E variantında (Bircə sözü I cümlədə ədat, II və III cümlələrdə saydır.) bircə sözünün iki nitq hissəsini özündə birləşdirməsi nəzərə alınmamışdır (bu sözdə bir – say, -cə isə ədatdır).
İzah: Doğru cavab B deyil, D variantıdır. 2,5,4,3,1
İzah: Doğru cavab kimi B) 3,5 göstərilib. Lakin kənddəki—sifətin sualına cavab verən isimdir bəndi də bu sırada qeyd edilməli idi. Düzgün cavab variantı verilməmişdir.
İzah: Doğru cavab: “Xahiş edirəm, vağzala yaxın dayanacqda mənə xəbər verəsiniz,– deyə o təkrarladı,– ən yaxın dayanacaqda”. Dırnaq, vergül, vergül, tire, vergül, tire, dırnaq, nöqtə. Verilmiş variantlarda düzgün cavab yoxdur.
İzah: Tapşırıqda doğru cavab kimi A variantı (yaz, gül, dolu) götürülsə də, E variantında da (avar, az, dil) bu əlamətlər özünü göstərir. Testin iki düzgün cavabı vardır.

Fənn: Tarix (Azərbaycan bölməsi)

İzah: Doğru cavab “B) Mərkəzləşdirilmiş Manna dövləti meydana gəldı – e.ə. VIII əsrdə” olduğu halda, E qeyd edilmişdir.
İzah: Burada doğru cavab “C) Borca görə köləliyin ləğv edilməsi” götürülmüşdür. Sual mübahisəlidir. Belə ki, bəzi ekspertlərin fikrincə, Afinada borc köləliyinin ləğvi daha əvvəl, yəni e.ə. VI əsrin əvvəllərində olmuşdur. Bu doğrudur. Lakin o da doğrudur ki, e.ə. V əsrdə Afinada, e.ə. IV əsrin sonunda isə Romada borc köləliyi olmamışdır. Sualdakı “baş vermiş” ifadəsinin həm “başlanmışdır”, həm də “olub-bitmiş”, “başa çatmış” kimi anlaşılması bu test tapşırığını qüsurlu edir.
İzah: Bu test tapşırığında doğru cavab kmi A) 1,5 götürülmüşdür. Zaman ölçü vahidlərinə görə IX əsrin 30-cu illəri 830-839-cu illəri əhatə edir. Variantlarda təklif olunmuş hadisələrdən biri – Həştadsər döyüşü isə iki dəfə, 829 və 836-cı illərdə baş verdiyindən ekspertlərin belə bir qənaətə gəlməsinə səbəb olmuşdur ki, burada doğru cavab yoxdur. Lakin xürrəmilərlə ərəblər arasında Həmədan döyüşünün 830, Bəzz döyüşünün isə 837-ci ildə baş verdiyini nəzərə alsaq və onların əks olunduğu distraktorları çıxarsaq, doğru cavabı müəyyən etmək olur. Buna baxmayaraq, test tərtibi qaydalarına görə bu tapşırıq qüsurlu hesab edilmişdir.
İzah: Bu test tapşırığında doğru cavab kmi D götürülmüşdür. Bu doğru cavabdır. Çünki Qapağan xaqandan xeyli əvvəl də türk hökmdarları dəfələrlə Çinə hücum etmiş və onu asılı hala salaraq bac verməyə məcbur etmişdilər. Lakin texniki qüsur səbəbindən C distarkorunda yazılmalı olan “VII əsrin 80-ci illərində…” ifadəsi “VI əsrin 80-ci illəri…” kimi düşmüş, nəticədə C və D doğru cavabları alınmışdır.

Fənn: Coğrafiya (Azərbaycan və rus bölmələri)

İzah: Sualın şərti düzgün deyil.
İzah: Вопрос составлен неверно
А) государства – члены ООН В) страны, где компактно проживают азербайджанцы С) страны, имеющие экономические связи с Азербайджанской Республикой Д) государства, имеющие дипломатические отношения с Азербайджаном Е) страны, достигшие высокого уровня интеграции İzah: В вопросе нет легенды карты (условных обозначений) и на картосхеме 3 группы стран, выделенные синим, зеленым или серым цветами, которые можно сгруппировать. В таком случае может оказаться два правильных ответа (например, страны первой группы имеют как дипломатические, так и экономические отношения с нашей страной).
7. 144 baxış

2 thoughts on “Müəllimlərin İşə Qəbulu imtahanlarında səhv sualların siyahısı – 2019

 • 27 İyul 2019 at 18:21
  Permalink

  Xaiş edirəm texnologiyadan səhv sualın izahını yazasınız

  Cavabla
  • 28 İyul 2019 at 09:55
   Permalink

   Informatika Azerbaycan bolmesi xahiş sehv duşən suallardan yazın

   Cavabla

Bu haqda nə düşünürsən?